Prestaties Jeugdhulp van JOOST

Midden-complex

Bieden van ondersteuning of begeleiding aan jeugdigen, ouders en/of hun omgeving gericht op het verbeteren van het gedrag van de jeugdige. Ouders en jeugdige ontwikkelen en/of versterken van vaardigheden waarmee ongewenst gedrag verder voorkomen wordt. Het gaat veelal om een combinatie van gezinsproblematiek en gedragsproblematiek. Er wordt gewerkt aan verbeteren van sociale vaardigheden, zelfbeeld/zelfbewustzijn, relatie tussen ouders en kinderen. Problematiek wordt als zwaar ervaren maar is niet multi-complex. Er kan sprake zijn van een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of gedrags- of ontwikkelingsstoornis. Bij begeleid bezoek wordt de veiligheid van het kind gewaarborgd doordat de begeleider onpartijdigheid toont, bezoek voorbereid en nabespreekt.