Prestaties Jeugdhulp van JOOST

Hoog-complex

Diagnostiek wordt ingezet om het gedrag van de jeugdige te duiden en als van tevoren niet duidelijk is of behandeling nodig is. Diagnostiek betreft het proces waarbij de probleemgebieden in het functioneren van de jeugdige genuanceerd wordt beschreven. Hierbij hoort een inventarisatie van verschillende omgevingsvariabelen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de jeugdige. Diagnostiek is gericht op de volle breedte van de ontwikkeling van de jeugdige, de in de ontwikkeling optredende problemen en kansen en de mogelijkheden voor behandeling en/of begeleiding.