Prestaties Jeugdhulp van JOOST

Hoog-complex

In een fasehuis wonen jeugdigen die (nog) niet geheel zelfstandig hun bestaan kunnen inrichten. Het is meestal een afbouw van wonen met intensieve behandeling naar wonen met minder begeleiding. De jeugdigen kunnen nog niet zelfstandig wonen, maar staan minder open voor hulpverlening. De begeleiding betreft training gericht op zelfstandigheid en is veelal ingericht vanuit een drietal fasen (van 24-uurs toezicht naar volledige zelfstandigheid). De jeugdigen gaan nog naar school of hebben dagbesteding (of worden door het fasehuis begeleid naar deze invulling van de dag). Fasehuizen kunnen er zijn voor verschillende doelgroepen: jongeren met een verstandelijke beperking, jongeren met psychiatrische problematiek maar er is ook een traject denkbaar voor jonge moeders.