Prestaties Jeugdhulp van JOOST

Midden-complex

Een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij meerdere jeugdigen worden opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouder. Er is geen sprake (meer) van complexe gedragsproblematiek, de jeugdige kan echter ook niet meer thuis wonen. De gezinshuisouders zijn als vaste opvoeders veelal 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar en bieden de jeugdige op professionele wijze een zo “normaal” mogelijk gezinsleven waarbij de jeugdige profiteert van stabiliteit, veiligheid en continuïteit. Indien er sprake is van noodzakelijke behandeling bij kind-eigen problematiek door een externe zorgaanbieder, is een extra zorgtoewijzing voor die aanbieder mogelijk. Het wonen is inclusief dagbesteding en vrijetijdsbesteding. Er worden minimaal 2, maximaal 6 kinderen opgenomen.