Prestaties Jeugdhulp van JOOST

Hoog-complex

Een onderwijs-zorgarrangement richt zich op leerlingen met een gecombineerde onderwijs- en ondersteuningsbehoefte en diens omgeving, waarin speciaal onderwijs of jeugdhulp niet alleen kan voorzien. Het onderwijs is verantwoordelijk voor het leveren van een passende onderwijsplek en daarbij behorende ondersteuning, de gemeenten voor de jeugdhulp.