Prestaties Jeugdhulp van JOOST

Laag-complex

Vorm van zorg waarbij pleegouders het pleegkind verblijf, verzorging en vervanging van de oorspronkelijke opvoedsituatie bieden, in combinatie met professionele begeleiding van het pleegkind, pleegouders en de ouders door een jeugdhulpaanbieder. Bij pleegzorg is er meestal sprake van langdurige situaties. Er zijn verschillende varianten van pleegzorg: Opvoedingsvariant: het langdurig voorzien in een nieuwe gezinscontext voor het kind. Deeltijdvariant. Crisisvariant. Pleegouders kunnen in het sociale netwerk van het pleegkind en de ouders worden gezocht. Deze vorm wordt “netwerkpleegzorg” genoemd.