Prestaties Jeugdhulp van JOOST

Midden-complex

Specialistische-GGZ richt zich op het herstel of voorkoming van verergering van een psychische of psychiatrische stoornis. Deze prestatie (S-GGZ, midden complex) bevat de behandeling van jeugdigen met matige tot ernstige psychische problemen. Deze prestatie wordt ingezet als er (een vermoeden is van) een DSM benoemde stoornis, met minimaal een matige complexiteit en/of enig risico. Onder matige complexiteit wordt verstaan het samengaan van verschillende stoornissen of een stoornis die niet door de B-GGZ kan worden behandeld. Het verschil met S-GGZ hoog complex is dat het systeem van de cliënt voldoende tot steun (te verkrijgen) is om een succesvolle behandeling te realiseren.