Prestaties Jeugdhulp van JOOST

Hoog-complex

Gericht op gezinnen met kinderen van elke leeftijd die meerdere problemen ervaren in het opvoeden en opgroeien. Hoofddoel is dat kinderen veilig en stabiel thuis in het gezin kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Dit wordt behaald door de gedragsproblemen van kinderen te verminderen, de opvoedvaardigheid van de ouders te vergroten en het sociaal netwerk meer te betrekken bij het gezin. De ontwikkelingsgerichte, intensieve begeleiding duurt gemiddeld acht maanden, waarin er meerdere interventies per week zijn tussen de hulpverlener en het gezin of tussen de individuele jeugdige en de hulpverlener. De problemen zijn multi-complex, er kan (tijdelijk) sprake zijn van een onveilige situatie.