Prestaties Jeugdhulp van JOOST

Hoog-complex

Verblijf met behandeling is er voor jeugdigen met gedrags-, cognitieve of psychiatrische problemen die stabiliserende begeleiding en/of behandeling nodig hebben. De jeugdige verblijft in een omgeving waar 24/7 huisvesting en begeleiding met een behandelend karakter worden geboden. De hulpinzet van de Jeugdhulpaanbieder richt zich op terugkeer naar huis, naar een vorm van “thuis” of naar zelfstandig (begeleid) wonen. De jeugdige gaat overdag naar school of heeft professionele dagbesteding. De behandeling heeft een “normaliserend” karakter, de kind-eigen behandeling vindt niet plaats binnen het verblijf.